motiv-web

Mottem naší kanceláře je úplné převzetí zodpovědnosti za účetní a daňovou agendu našich klientů včetně všech povinností z ní vyplývající, tak aby mohli naši klienti veškerý svůj potenciál soustředit na realizaci svého podnikatelského záměru, na získávání nových a spokojených zákazníků a na zajištění dlouhodobého rozvoje firmy a existenčních jistot svých zaměstnanců.

Výsledkem naší vzájemné spolupráce by mělo být podnikaní bez obavy z následků daňových kontrol se současnou garancí odvodů daní pouze v nezbytné minimální míře dané platnými zákony.

Při spolupráci s klientem klademe důraz na vysokou kvalitu, spolehlivost, odbornost a diskrétnost s individuálním přístupem k jeho požadavkům.

Klienti naší kanceláří získávají mimo jiné přístup k aktuálním i připravovaným zněním daňových zákonů. Smluvní garance, které s našimi službami spojujeme, jsou kryty pojistkou do výše 1 mil. Kč. Navštivte naši kancelář, seznamte se s naším osobním přístupem a profesními postupy.

Nabízíme vám naše služby v oblastech

Vedení účetnictví

Nabízíme komplexní zpracování účetní agendy s trpělivým přístupem ke klientovi, vstřícnost a otevřený prostor ke komunikaci.

Zpracování mzdové agendy

Zpracování veškeré mzdové agendy dle požadavků klienta v sounáležitosti se zákony, komunikace s úřady sociální správy a zdravotními pojišťovnami, finančními úřady.

Daňové poradenství

V rámci naší spolupráce nám jde o to, připravit takové podmínky a podklady pro případné daňové kontroly, aby jejich průběh byl bez jakýchkoliv nečekaných překvapení pro naše klienty.