V rámci této služby nabízíme :

  • daňové poradenství – konzultace konkrétních potřeb klienta, optimalizace daně
  • zpracování veškerých daňových přiznání
  • zastupování při daňových kontrolách
  • zastupování před ostatními orgány státní správy (zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)
  • posuzování různých ekonomických jevů a jejich daňových dopadů
  • komplexní poradenství

daňový audit – pro klienty s vlastní ekonomickým úsekem nabízíme kontrolu předem dohodnutých daňových okruhů, účetních dokladů s následným sestavením účetní závěrky a daňového přiznání.

V rámci naší spolupráce nám jde o to, připravit takové podmínky a podklady pro případné daňové kontroly, aby jejich průběh byl bez jakýchkoliv nečekaných překvapení pro naše klienty.

Svým klientům můžeme nabídnout naše zkušenosti při zajišťování ekonomických podkladů souvisejících s žádostmi o získání finančních prostředků z různých dotačních programů.

Při řešení finančních záležitostí našich klientů jsme schopni doporučit a zajistit služby auditora nebo  pojišťovacího makléře.