Vedení účetnictví

Nabízíme komplexní zpracování účetní agendy s trpělivým přístupem ke klientovi, vstřícnost a otevřený prostor ke komunikaci.

Zpracování mzdové agendy

Zpracování veškeré mzdové agendy dle požadavků klienta v sounáležitosti se zákony, komunikace s úřady sociální správy a zdravotními pojišťovnami, finančními úřady.

Daňové poradenství

V rámci naší spolupráce nám jde o to, připravit takové podmínky a podklady pro případné daňové kontroly, aby jejich průběh byl bez jakýchkoliv nečekaných překvapení pro naše klienty.