Zpracování veškeré mzdové agendy dle požadavků klienta v sounáležitosti se zákony, komunikace s úřady sociální správy a zdravotními pojišťovnami, finančními úřady, (zpracování mezd, výpočet mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění).